Telefonas Klaustukas Sitemap

Planavimo dokumentai

2017–2020 metų strateginės veiklos kryptys ir prioritetai (atsisiųsti PDF ›)

STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

Bibliotekos darbuotojų, atsakingų už 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą, sąrašas (atsisiųsti PDF ›)


METINIAI VEIKLOS PLANAI

METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

Metinės veiklos ataskaitos (leidiniai ›)


Socialinės atsakomybės ataskaita (atsisiųsti PDF ›)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamas projektas „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001), finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Ataskaita parengta pagal klausimyną, kurį sudaro Socialinės atsakomybės dalys (sritys), apibrėžtos pagal socialinės atsakomybės gairių standartą ISO 26000.