Telefonas Klaustukas Sitemap

Planavimo dokumentai

Strateginiai veiklos planai

  • Bibliotekos darbuotojų, atsakingų už 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą, sąrašas (atsisiųsti PDF ›)
  • 2017–2020 metų strateginės veiklos kryptys ir prioritetai (atsisiųsti PDF ›)

Metiniai veiklos planai

Metinės veiklos ataskaitos

Metinės veiklos ataskaitos (leidiniai ›)

Socialinės atsakomybės ataskaitos

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamas projektas „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001), finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Ataskaita parengta pagal klausimyną, kurį sudaro Socialinės atsakomybės dalys (sritys), apibrėžtos pagal socialinės atsakomybės gairių standartą ISO 26000.