Telefonas Klaustukas Sitemap

Prof. dr. Renaldas Gudauskas

DARBO PATIRTIS

 • Nuo 2010 – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius
 • 2013–2016 – projekto APHELEIA vadovas
 • 2007–2010 – Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto Žinių vadybos centro direktorius
 • 2003–2007 – Vilniaus universiteto UNESCO Tarptautinio žinių ekonomikos ir žinių vadybos centro direktorius
 • 2001–2006 – Europos Sąjungos Informacinės visuomenės technologijų komiteto narys, Lietuvos delegacijos vadovas
 • 2001–2005 – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas (informacinė visuomenė ir žinių ekonomika)
 • 2000–2010 – tarptautinio verslo konsultantas, komercinių mokymų verslo ir vyriausybinėms organizacijoms lektorius
 • 2000–2003 – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žinių vadybos instituto direktorius
 • 1998–2000 – Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos viceministras informacijai ir informatikai
 • 1997–2007 – Nacionalinės UNESCO komisijos Informacijos, informatikos ir komunikacijos komiteto pirmininkas
 • 1997–1998 – JAV ir Baltijos fondo vyriausiasis konsultantas (viešoji politika, viešieji ryšiai, lobizmas)
 • 1996–1999 – TEMPUS projekto „Tarptautinės komunikacijos programa Lietuvai“ koordinatorius
 • 1995–1997 – TEMPUS projekto „Informacijos vadybos programa Lietuvai“ koordinatorius
 • 1995–1996 – projekto „Lietuvos masinės informacijos priemonės demokratinių permainų laikotarpiu“ koordinatorius
 • 1996–1998 – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas informacijai ir komunikacijai
 • 1991–2002 – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas
 • 1989–1991 – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prodekanas
 • 1987–1991 – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Bibliotekininkystės katedros vyr. dėstytojas
 • 1980–1987 – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Bibliotekininkystės katedros asistentas

IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJA, EKSPERTINĖ PATIRTIS

 • Nuo 2022 – Valstybės apdovanojimų tarybos pirmininkas
 • 2021–2024 – UNESCO Filosofijos ir humanitarinių mokslų tarptautinės tarybos CIPSH (pran. Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines) vykdomojo komiteto narys
 • Nuo 2020 – Lietuvos archyvų tarybos narys
 • 2020 – Lietuvos kultūros ir meno tarybos narys
 • Nuo 2019 – Lietuvos mokslo premijų komisijos narys
 • Nuo 2018 – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos pirmininko pavaduotojas
 • 2018–2019 – Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius
 • Nuo 2018 – Bibliotheca Baltica valdybos narys
 • Nuo 2018 – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos narys
 • Nuo 2017 – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys
 • Nuo 2017 – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 90 „Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas“ narys
 • Nuo 2019 – Koimbros (Portugalija) universiteto CGeo centro (Center for Geosciences) tyrėjų grupės narys, profesorius
 • Nuo 2016 –Terra e Memória instituto (Portugalija) tarybos narys
 • 2016–2019 – Mykolo Romerio universiteto profesorius
 • Nuo 2015 – IFLA Vadybos ir rinkodaros (Management and Marketing Section) komiteto narys
 • 2015–2018 – IFLA Vietinės istorijos ir genealogijos (Local History and Genealogy Section) komiteto patariamosios valdybos narys
 • 2015–2017 – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Stebėsenos komiteto narys
 • 2014–2017 – Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys
 • 2014–2017 – Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys
 • 2014–2022 – UNESCO tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ tarybos narys
 • Nuo 2014 – UNESCO tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ nacionalinio komiteto pirmininkas
 • Nuo 2013 – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos tarybos narys
 • 2012–2020 – Tarptautinės žinių vadybos profesionalų asociacijos (Knowledge Management Professional Society; KMPro (JAV) valdybos narys
 • 2012–2018 – Bibliotheca Baltica prezidentas
 • 2012–2013 – Europos bibliotekos valdybos narys
 • Nuo 2011 – VšĮ „Think Tank LT“ valdybos narys
 • 2010–2020 – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
 • Nuo 2010 – mokslo darbų periodinio leidinio „Parlamento studijos“ redakcinės kolegijos narys
 • Nuo 2010 – Vilniaus universiteto mokslo žurnalo „Informacijos mokslai“ (nuo 2021 m. – Information & Media) redakcinės kolegijos narys
 • 2009–2013; 2016–2020 – Europos mokslo fondo ekspertas
 • 2008–2018 – HERITY International (Italija) valdybos narys
 • Nuo 2008 – Tarptautinės žinių vadybos profesionalų asociacijos KMPro (JAV) sertifikuotas žinių vadybininkas
 • 2007–2010 – Lietuvos edukologijos universiteto profesorius
 • Nuo 2007 – Komunikacijos ir informacijos universiteto (ICU/KAIST) Tedžone (Pietų Korėja) profesorius adjunktas
 • 2002–2007 – Vilniaus universiteto profesorius
 • Nuo 2002 – MOST Think Tank asamblėjos narys
 • 1999–2009 – tarptautinio mokslo žurnalo Gazette (tarptautinė komunikacija) redakcinės kolegijos narys
 • 1997–2002; 2012–2020 – Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkas
 • 1996–1998; 1998–2000; 2001–2005 – Valstybės informacijos politikos tarybos pirmininkas
 • 1996 – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narys
 • 1994–2007 – Vilniaus universiteto mokslo žurnalo „Informacijos mokslai“ vyriausiasis redaktorius
 • 1982–1985 – Sankt Peterburgo (Rusija) kultūros institute apginta socialinių mokslų daktaro disertacija
 • 1975–1980 – Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgytas bibliotekininkystės ir bibliografijos diplomas (magistro laipsniui prilygstantis diplomas)

KOMPETENCIJOS

Žinių vadyba, informacijos valdymas, strateginis valdymas, krizių valdymas, organizacinė kultūra, ryšiai su visuomene, strateginė komunikacija, inovacijų vadyba, pokyčių valdymas, verslo strategijos, karo meno vadyba

STAŽUOTĖS

Debreceno universitete (Vengrija, 1987), Olborgo universitete (Danija, 1991), Oulu ir Turku universitetuose (Suomija, 1992), Lundo universitete (Švedija, 1993, 1998), Amsterdamo universitete (Nyderlandai, 1993, 1997, 2000), Hanoverio universitete (Vokietija, 1993), Oslo universitete (Norvegija, 1994), Stokholmo universitete (Švedija, 1994), JAV Informacijos agentūroje („Fulbright“ stipendija, JAV, 1994), Šiaurės Londono universitete (Jungtinė Karalystė, 1996–1998), Informacijos vadybos asociacijoje (Jungtinė Karalystė, 1996), Taikomųjų mokslų universitete Deventeryje (Rijkshogeschool Ijselland) (Nyderlandai, 1997), Lesterio universitete (Jungtinė Karalystė, 1997, 1999), Leipcigo universitete (Vokietija, 1997), Zalcburgo universitete (Austrija, 1997), Tomaro politechnikos institute (Portugalija, 2000, 2015), Tarptautinės žinių vadybos profesionalų asociacijoje KMPro (JAV, 2008)

APDOVANOJIMAI

2021 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

UŽSIENIO KALBOS

Anglų, vokiečių, rusų