Telefonas Klaustukas

Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę

Projekto tikslas
Užtikrinti lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis.

Projekto uždaviniai
1. Parengti Lietuvių literatūros klasikos kūrinių atrankos ir įtraukimo į e. klasikos biblioteką metodika.
2. Suformuoti lietuvių literatūros klasikos skaitmenintą turinį pagal parengtą metodiką.
3. Sukurti lietuvių literatūros klasikų kūrinių elektroninių knygų biblioteką VEPIS struktūroje, užtikrinant prieinamumą įvairiomis priemonėmis elektroninėje erdvėje.

Projekto trukmė
2012 m. sausis–2014 m. balandis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centras

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007–2013 m., Ekonomikos augimo veiksmų programa, 613 994,44 Eur

Projekto pristatymas
Projekto metu sukurta lietuvių literatūros klasikos kūrinių e. knygų biblioteka, kartu su sukurtomis moderniomis prieigos prie e. knygų priemonėmis, integruojama su portalu www.epaveldas.lt kaip neatsiejama VEPS dalis, tokiu būdu tapdama vieninga ir neatskiriama skaitmeninto kultūros paveldo sudėtine dalimi.

Sukurtos e. paslaugos taip pat integruojamos su LIBIS bibliotekų interaktyvių e. paslaugų portalu www.ibiblioteka.lt, taip užtikrinta galimybė pasinaudoti Lietuvos bibliotekų teikiamomis paslaugomis vieno langelio principu, kuris pasiekiamas integruojant VEPIS ir LIBIS sistemas.

Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta taikomoji programinė įranga, sukurta lietuvių literatūros klasikos kūrinių e. knygų biblioteka ir integruota į Europos kultūros paveldo skaitmeninę erdvę. Vartotojams buvo suteiktos patogios e. paslaugos – skaityti šiuos kūrinius mobiliuose įrenginiuose.

Atsakingas asmuo
Dr. Regina Varnienė-Janssen, Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė