Telefonas Klaustukas

Lietuvos operai – 100. Aleksandro Plenio videokolekcijos skaitmeninimas ir sklaida

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Lietuvos kultūros taryba, bendra projekto vertė – 8390 Eur

Projekto tikslas
Padaryti viešai prieinamus internete (skelbti portale www.epaveldas.lt) lietuvių operos Čikagoje pastatymų vaizdo įrašus, siekiant atskleisti ir populiarinti lietuviškos operos atlikimo meno istoriją.

Projekto uždaviniai

  1. Atrinkti, įvertinti, restauruoti ir skaitmeninti A. Plenio lietuvių operos vaizdo įrašų kolekciją, saugomą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (Čikaga, JAV).
  2. Parengti operų įrašų anotacijas, menotyrinius aprašymus ir komentarus.
  3. Sukurti atskirą lietuviškos operos šimtmečiui skirtą kolekciją portale www.epaveldas.lt, ten įkelti suskaitmenintus lietuvių operos Čikagoje įrašus.
  4. Suderinti autorių teisių klausimus dėl informacijos viešinimo internete.
  5. Organizuoti projekto rezultatų viešinimo kampaniją (Nacionalinėje bibliotekoje surengti projekto pristatymo renginį, paskelbti informaciją Nacionalinės bibliotekos svetainėje, socialiniuose tinkluose (2 vnt.), straipsnius spaudoje (2 vnt.).

Projekto rezultatai

Kiekybiniai projekto rezultatai:

  1. Nacionalinė biblioteka, įsigydama Čikagos lietuvių operos įrašų kopijas, papildys savo fondus;
  2. Lietuviškos operos Čikagoje įrašai bus suskaitmeninti ir taps viešai prieinami visuomenei kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt.

Kokybiniai projekto rezultatai:

Medžiaga bus profesionaliai anotuota ir pristatyta, tinkama tiek profesionaliai auditorijai – muzikos istorijos mokytojams, dėstytojams, tyrinėtojams, tiek plačiajai visuomenei – jos švietėjiškai, edukacinei, kultūrinei veiklai (1 projekto pristatymo renginys, 2 žinutės interneto svetainėse, 2 žinutės socialiniuose tinkluose, 2 straipsniai spaudoje).

Projekto trukmė
2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. gruodžio 1 d.

Projekto vykdytoja
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneris
Balzeko lietuvių kultūros muziejus (Čikaga)

Projekto tikslinės grupės

  1. Profesionali auditorija – muzikos istorijos mokytojai, dėstytojai, tyrinėtojai;
  2. Plačioji visuomenė – jos švietėjiška, edukacinė, kultūrinė veikla.

Planuojamas projekto poveikis
Didesnis Čikagos lietuvių operos įrašų prieinamumas ir platesnė įrašų sklaida.

Atsakingas asmuo
Živilė Časaitė, Paslaugų departamento Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus vadovė, tel. (8 5) 239 8677, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Logotipas