Telefonas Klaustukas

Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)

Projekto tikslas
Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.

Projekto uždaviniai
1. Plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir padalinius.
2. Plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto paveldo sistemą.
3. Užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir sklaidą.

Projekto trukmė
2010 m. spalis–2012 m. liepa

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Lietuvos dailės muziejus (LDM)
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Vilniaus universiteto biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centras

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007–2013 m., 3 597 072 Eur (12 419 970,12 Lt)
Priemonė Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“

Projekto pristatymas
Projektas vienija įvairių atminties institucijų pastangas kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio vartotojams ir yra ankstesnio projekto „Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas“, vykdyto 2005–2008 m., tęsinys.
1. Tęsiami skaitmeninimo darbai (suskaitmeninti ir patalpinti į duomenų banką bei portalą www.epaveldas.lt 2 mln. 295 506 puslapius archyvų, bibliotekų, muziejų fonduose saugomų dokumentų).
2. 17 tūkst. 500 LDM saugomų vaizdų ir 11 tūkst. muzikos kūrinių.
3. Plėtojant elektroninės paslaugos išspręstos šios problemos:
3.1. atminties institucijose saugomi kultūros paveldo objektai perkelti į elektroninę erdvę taip apsaugant juos nuo turinio sunykimo;
3.2. užtikrintas informacijos išsaugojimas ir didesnis prieinamumas;
3.3. padidintas kultūros paveldo objektų aktualumas ir matomumas;
3.4. realizuota patogesnė prieiga prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Atsakingas asmuo
Dr. Regina Varnienė-Janssen, Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė