Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas

Projekto tikslas
Plėsti viešąsias elektronines paslaugas, sukuriant gyventojams prieigą prie visateksčių Lietuvos kilnojamojo kultūros paveldo dokumentų, saugomų bibliotekose, archyvuose ir muziejuose.

Projekto trukmė
2005 m. rugsėjis–2008 m.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centras

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Europos Sąjungos struktūrinė parama 2004–2006 m., 3 851 946 Eur (13 300 000 Lt)

Projekto pristatymas
Projekto metu sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų (tarp jų – senosios lietuviškos knygos (1547–1863) ir lietuviškos periodinės spaudos (1864–1940 m.)) duomenų bankas. Tai pirmasis projektas, sujungiantis įvairias atminties institucijas bendram tikslui – kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio vartotojams.

Projekto metu:
1. sukurta epaveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus;
2. sudarytas ir vieningas duomenų bankas ir bendras portalas – www.epaveldas.lt
3. suskaitmeninta ir į kultūros paveldo svetainę www.epaveldas.lt perkelta apie 3 mln. kultūros paveldo objektų (senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų), saugomų Nacionalinėje bibliotekoje, Lietuvos valstybės istorijos archyve ir Lietuvos dailės muziejuje.

Perkėlus į skaitmeninę formą unikaliausius Lietuvos kultūros paveldo kūrinius, sudaryta galimybė juos matyti ir gėrėtis kiekvienam, apsilankiusiam internete. Visuomenei buvo atverti turtingi Lietuvos dailės muziejaus, Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos archyvų departamento rinkiniai, kurie lig šiol dėl savo unikalumo, medžiagos trapumo ar blogos fizinės būklės ir dėl griežtų eksponavimo sąlygų, buvo sunkiai pasiekiami arba visai neprieinami.

Atsakingas asmuo
Dr. Regina Varnienė-Janssen, Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė

Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 14 d. – liepos 20 d.
Paroda „Feilų muziejus“
2020 m. liepos 14 d. – rugpjūčio 25 d.
Paroda „Lietuvos šimtmetis fotografijoje“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram