Telefonas Klaustukas Sitemap

LR teisės aktai

Kultūros politika

Programos

Strateginis planavimas

Kultūros paveldo apsauga ir skaitmeninimas

Bibliotekų metai

Kiti nutarimai

Valstybės programos Bibliotekų veiklos norminiai dokumentai ir standartai Apskaitos ir ataskaitų formos Fondų nuostatai Dokumentų ir duomenų bazių centralizuota prenumerata Naudojimasis biblioteka Autorių teisė Valdymas, kompetencijų tobulinimas, atestavimas ir apmokėjimas Tarybos Valstybės pagalba kultūros sektoriui ir projektų finansavimas Projektas „Bibliotekos pažangai“ Apdovanojimai Kiti