Telefonas Klaustukas Sitemap

Ilma Mankevičienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Tel.
(8 5) 239 8564
Tel. (vidaus)
8564

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo su pareigomis susijusioje srityje patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti dirbti interneto svetainių turinio valdymo sistema „SMART WEB“;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėti analizuoti ir prognozuoti komunikacijos bei informacijos procesus, taikyti inovatyvius veiklos metodus;
 • domėtis bibliotekų veiklos naujovėmis, tarptautiniais reikalavimais, šiuolaikinės bibliotekų veiklos ir paslaugų teikimo klausimais.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • rengia savo metinius veiklos planus bei ketvirtines ataskaitas, koordinuoja su Skyriaus vadovu ir teikia juos Departamento direktoriui;
 • administruoja Vaikų literatūros informacijos interneto svetainę;
 • skelbia interneto svetainėje žurnalą „Rubinaitis“, jį archyvuoja;
 • domisi Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus veikla ir ją viešina interneto svetainėje;
 • stebi įvairiuose informacijos šaltiniuose pasirodančią informaciją apie vaikų ir jaunimo literatūrą, skaitymą, skaitymo skatinimą, rengia tekstus, vaizdinę medžiagą ir skelbia interneto svetainėje;
 • priima teikiamą medžiagą, ją tikrina, tvarko vaizdinę informaciją, dokumentus vartotojams atsisiųsti ir skelbia interneto svetainėje;
 • tvarko interneto svetainėje sukauptos informacijos archyvą;
 • aptarnauja ir techniškai prižiūri interneto svetainės turinio valdymo sistemą;
 • palaiko ryšius su interneto svetainės turinio valdymo sistemos paslaugų teikėju, teikia siūlymus dėl svetainės atnaujinimo, techninių funkcijų gerinimo;
 • atlieka smulkius interneto svetainės modernizavimo darbus;
 • pagal kompetenciją vykdo vartotojų užklausas (tiesiogiai, telefonu, el. paštu ir kt.);
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų Nacionalinės bibliotekos padalinių (Komunikacijos ir rinkodaros departamentu ir kt.) darbuotojais;
 • dalyvauja seminaruose, konferencijose, mokymuose;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2022 m. gegužės 20 d.