Telefonas Klaustukas Sitemap

2021–2023 m. Mokslo tiriamosios veiklos planas

2021–2023 m. Nacionalinės bibliotekos Mokslo tiriamosios veiklos plane iš viso yra numatyta 112 temų, kurios grupuojamos į 12 tematikų.

I. Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema kaip vartotojų informacinio ir medijų raštingumo modelis
II. Bibliotekų statistikos modeliavimas
III. Informacija ir dokumentavimas. Norminių dokumentų ir terminijos kaita
IV. Informacinė politika socialinių, politinių ir ekonominių krizių akivaizdoje
V. Leidybos sistemos ir statistikos kaita
VI. Nacionalinių strategijų ir strateginių sprendimų sąveika politinėje komunikacijoje
VII. Lietuvos švietimo sistemos dalyvių komunikacija ir visuomenės informavimas
VIII. Lietuvos viešosios bibliotekos – demokratinių vertybių įtvirtinimo ir pilietinės visuomenės kūrimo institucijos
IX. Nacionalinė bibliografija – Lietuvos valstybingumo raidos atspindys
X. Visuomenės informavimo įstatymo sąveika su žiniasklaidos modelio kaita
XI. Dokumentinių šaltinių aktualizavimas. Kasdienybės ir sociokultūrinio paveldo sąveika
XII. Nacionalinės bibliotekos istorija žmogaus ir technologijų kaitos požiūriu

2021–2023 m. Nacionalinės bibliotekos Mokslo tiriamosios veiklos planas šiuo metu yra svarstomas LNB Mokslo tarybos ir, suderintas, bus paskelbtas.