Teismas galutinai nusprendė, kad lygių galimybių kontrolieriaus skundas yra nepagrįstas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka nediskriminuoja ir nepažeidžia asmenų teisių. Tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), 2020 m. vasario 6 d. priėmęs nutartį administracinėje byloje atmesti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir palikęs galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. priimtą sprendimą nepakeistą. Šis LVAT sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Teismas nutartyje konstatuoja, kad kontrolierius privalėjo ištirti konkretų asmens atvejį, nustatyti aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimą, o ne apsiriboti vien abstrakčiu Nacionalinės bibliotekos taisyklių bei įstatymo nuostatų nagrinėjimu ir aiškinimu.

Primename, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) 2018 m. vasario 15 d. priėmė sprendimą „Dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu BĮ Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai teikiant paslaugas“. Sprendimo pagrindas – studentės pateiktas pareiškimas, esą ji diskriminuojama dėl amžiaus, nes iš Nacionalinės bibliotekos Vaikų skaityklos negalėjusi pasiimti knygos į namus, o vaikams tokia galimybė yra sudaryta.

Gavusi LGKT raštą Nacionalinė biblioteka iš karto pabrėžė, kad pateikti argumentai neteisingi, tyrimas atliktas neprofesionaliai ir paviršutiniškai, neįvertinant visų teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekų veiklą, neįsigilinant į Lietuvos bibliotekų sistemos specifiką ir tarptautinę nacionalinių bibliotekų praktiką. Neteisingas, nepagrįstas ir visuomenę klaidinantis LGKT sprendimas, esą Nacionalinė biblioteka diskriminuoja skaitytojus dėl amžiaus, buvo apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai.

Lietuvos administracinių ginčų komisija 2018 m. balandžio 5 d. priėmė sprendimą tenkinti Nacionalinės bibliotekos skundą ir LGKT priimtą sprendimą laikyti nepagrįstu bei neteisėtu.

LGKT, nesutikusi su Nacionalinės bibliotekos pozicija ir priimtu Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimu, kreipėsi su prašymu į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Šis 2018 m. liepos 31 d. sprendimu LGKT prašymą atmetė.

LGKT, nesutikusi su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, jį apskundė apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tačiau ir šis teismas atmetė jų skundą kaip nepagrįstą ir konstatavo, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti priimtą pirmos instancijos teismo sprendimą.

Primename, kad Nacionalinė biblioteka – visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

Vasaris
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Kinas

YouTubeFacebookLinkedInInstagram