Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. liepos 30 d.

Naujos teisės knygos Socialinių mokslų skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Socialinių mokslų skaityklos atvirasis fondas pasipildė naujomis teisės tematikos knygomis. Pateikiame trumpus jų aprašymus.

Knygos viršelisSpeaking outside the courtroom: public speaking for lawyers

Tai praktinis vadovas teisės studentams ir advokatams, siekiantiems įgyti viešojo kalbėjimo įgūdžių. Autoriaus mokymo metodas (tekstai, pavyzdžiai, kontroliniai sąrašai, iliustracijos, nuotraukos) glaudžiai susijęs su advokatų viešojo kalbėjimo kontekstu: pristatymais ir kalbomis įstatymų leidybos organams, piliečių ir kitoms grupėms, esamiems ir potencialiems klientams, advokatų organizacijoms, kitiems teisininkams, spaudai ir kt. Ypač naudingos nuotraukos, iliustruojančios svarbius neverbalinius viešojo kalbėjimo aspektus.

Knygos viršelis

Comparative criminal justice

Knyga yra mokslinis įvadas į lyginamąją baudžiamąją justiciją. Joje nagrinėjami pagrindiniai skirtingų valstybių baudžiamojo proceso etapai: policijos veiksmai, apklausa, teismų sistemos ir bausmės. Pateikiamas palyginamasis skyrius dėl mirties bausmės, taip pat įžvalgos apie nusikalstamumo pasaulyje vertinimą ir supratimą, elektroninį stebėjimą. Ši knyga naudinga studentams, studijuojantiems lyginamosios baudžiamosios justicijos kursą, taip pat tiems, kurie užsiima reagavimo į nusikalstamumą pasaulyje tyrimais.

Knygos viršelis

Psychology and law: research and practice

Knygos autoriai nagrinėja psichologinių tyrimų praktinio taikymo teisiniame procese perspektyvą, pabrėžia įvairų psichologų ir kitų psichikos sveikatos specialistų vaidmenį baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Aptariamos šeimos teisės, psichikos sveikatos vertinimų temos, trauminių išgyvenimų reikšmė, policijos tardymai ir sprendimų bylose priėmimas. Knygos skyriai papildyti realiomis teismo bylomis (atvejų analizėmis), naujausių tyrimų studijomis.

Knygos viršelis

Socialinės apsaugos teisė

Tai pirmas modernus šiuolaikinės socialinės apsaugos teisės mokymo šaltinis. Vadovėlyje daugiausia dėmesio skiriama socialinės apsaugos teisės teorijai, pateikiama teorinių įžvalgų, aptariama Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinė politika, pristatomas socialinių išmokų reguliavimas, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių atskiras Lietuvos socialinės apsaugos sistemos dalis, analizė. Vadovėlis gali būti naudingas ne tik teisės studentams, bet ir kitų socialinių mokslų sričių atstovams, besidomintiems viešuoju sektoriumi, viešaisiais finansais, vadyba ir administravimu.

Knygos viršelis

Teisės teorija

Vilniaus universiteto išleistame vadovėlyje analizuojamos pagrindinės teisės sampratos, parodoma, kaip teisės nuostatose įtvirtinti idealūs elgesio modeliai virsta realiu žmonių elgesiu, aptariamas teisės kūrimo procesas, trumpai paaiškinami bendrieji teismų veikimo principai, svarstomas teisės teksto aiškinimo ir jo ribų klausimas, aptariami kai kurie teisės, kaip specifinio visuomeninio instituto, aspektai. Taip pat nurodoma savarankiškam studentų darbui aktuali literatūra.

  

Primename, kad Nacionalinės bibliotekos informacijos paieškos konsultantai padeda parinkti tinkamiausią medžiagą jūsų studijoms ar tyrimams, pataria, kaip efektyviai naudotis bibliotekos turimais dokumentais, kaip rasti reikalingą leidinį kitoje bibliotekoje, siūlo pagalbą naudojantis elektroniniais ištekliais. Daugiau informacijos rasite čia ›

Iki susitikimų Nacionalinėje bibliotekoje.