Naujas leidinio „Šiandien aktualu“ numeris (62)

Pasirodė pirmas 2020 metų „Šiandien aktualu“ numeris.

Jame publikuojamame D. Jaskonienės straipsnyje Bibliometrija šiuolaikinėje mokslinės komunikacijos sistemoje“ aptariama bibliometrijos esmė, plėtros kryptys, naudojami rodikliai. Jie padeda orientuotis ieškant kokybiškos mokslinės informacijos, nustatyti mokslinių tyrimų poveikį kitiems tyrimams.

Apžvelgiami užsienio šalių tyrimai apie bibliotekininkų požiūrį į bibliometrijos vaidmenį ir vietą mokslinėse ir universitetų bibliotekose. Aptariama, kaip bibliometrija įgyvendinama Austrijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Danijos, Airijos, Nyderlandų, Švedijos ir Australijos universitetų bibliotekose. Bibliometrija tampa viena aktualiausių bibliotekų ir informacinių mokslų tyrimų sričių. Plėtojama idėja, kad bibliotekos, kaip tarpdisciplininės institucijos, galėtų teikti bibliometrijos duomenis, atlikdamos bibliometrijos analizę augintų bibliotekos pridėtinę vertę, o bibliometrija galėtų tapti nauja verslo sritimi informacijos specialistams.

Besidomintiesiems kraštotyra pravers G. Ivaškevičienės straipsnis „Kraštotyros darbo koordinavimas apskričių ir savivaldybių viešosiose bibliotekose“. Jame gvildenami įvairūs kraštotyros darbo aspektai: viešosios bibliotekos kraštotyros veiklos misija, uždaviniai, objektas; tarptautiniai dokumentai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys kraštotyros veiklą; kraštotyros darbo organizavimo klausimai; kraštotyros fondo sudarymo tvarka; kraštotyros bibliografinė informacija ir sklaida; kraštotyros dokumentų skaitmeninimas ir viešinimas ir kt.

Praktikams darbe pagelbės R. Skačkauskienės parengtos metodikos rekomendacijos „Naujos UDK lentelės. 3 / 32 skyriai. Socialiniai mokslai. Statistika. Demografija. Sociologija. Politika“. Pateikiami pagrindiniai skirsniai, nuorodų tekstai, gausu indeksų jungimo pavyzdžių. Pridedama UDK 3 / 32 skyriaus indeksų keitimo lentelė. Kiekviename skyriuje pateikiama rekomendacijų, kada kokius indeksus vartoti, nurodomi nevartotini. Tad specialistams bus lengviau surasti pakeistus indeksus ir klasifikuoti dokumentus.

L. Kutiščevos publikacijoje „Lietuvos viešųjų bibliotekų personalo kaita“ aptariami viešųjų bibliotekų personalo pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį – ne tik bendros tendencijos, bet ir bibliotekų vadovų, padalinių vadovų ir specialistų sudėties ypatybės. Tyrimo vertę didina tai, kad buvo atlikta šio ir 2005-ųjų tyrimo „Savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai“ lyginamoji analizė, nustatytos kaitos tendencijos. Prie straipsnio pridedama anketa, kurią galima naudoti atliekant analogišką tyrimą.

Dr. P. Biveinio straipsnio „Gimtojo krašto kultūra savivaldybių viešųjų bibliotekų leidiniuose“ pirmojoje dalyje apžvelgiama 1991–2009 metų viešųjų bibliotekų leidybinė veikla, skirta krašto kultūrai populiarinti, aptariamas jos mastas ir prioritetai.

Rubrikoje „Konsultacijos“ skelbiamas Lietuvos biblioterapijos asociacijos valdybos narių R. Derenčienės ir dr. D. Janavičienės parengtas praktinei biblioterapijos veiklai bibliotekose rekomenduojamų kūrinių sąrašas.

„Šiandien aktualu“ leidžiamas spausdintiniu ir elektroniniu formatais, yra prieinamas visiems vartotojams, sklaidantiems Nacionalinės bibliotekos tinklalapį (meniu juostoje: Paslaugos / Bibliotekininkui / Profesiniai informacijos ištekliai / Literatūra praktikams ir Atradimai / Leidiniai / Kiti leidiniai). Interaktyviosiomis sąsajomis galima naudotis tik leidinį atsisiuntus.

Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kinas

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr