Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. vasario 26 d.

Žurnalo „Tarp knygų“ 2021 m. 2-asis numeris: apie ką jis?

#GyvasŽodis. Šis vasaris – visai Lietuvos kultūros bendruomenei kitoks nei įprasta. Kokiems tradiciniams paskutinio žiemos mėnesio renginiams įtakos turėjo karantinas?

Karštas klausimas. Vasarį bendrai surengtame nuotoliniame Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos ir bibliotekininkų organizacijų atstovų susitikime leidėjai ir bibliotekininkai sutarė drauge siekti juos vienijančių tikslų. 2020 m. šalies viešosioms bibliotekoms buvo skirtas rekordinis finansavimas dokumentams įsigyti. Į su šia tema susijusius klausimus atsako bibliotekininkų ir leidėjų organizacijų vadovės. Parengė Asta Stirbytė.

Tema: informacinė elgsena. Zinaida Manžuch ir Elena Macevičiūtė siūlo pažvelgti į vienos iš bibliotekų vartotojų grupių – senjorų informacinę elgseną iš psichologų sukurtos socioemocinės atrankos teorijos perspektyvos. Bibliotekininkams svarbu išmanyti šių vartotojų informacinę elgseną ir jos motyvus, kuriant vyresnių asmenų pritraukimo į bibliotekas strategijas, naujas informacijos paslaugas, efektyvesnius šios vartotojų grupės aptarnavimo sprendimus.

Tyrimai. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu Algirdas Zabulionis parengė 2018 m. atlikto tarptautinio PISA tyrimo Lietuvos ir kaimyninių šalių duomenų tikslinę analizę, kurioje apžvelgiami Lietuvos penkiolikmečių pasiekimai, atliekant PISA tyrimo užduotis. Pateikiame svarbiausius su skaitymo gebėjimais susijusius palyginamuosius Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos duomenis ir išvadas.

Nūdienos mintys. Juozas Šikšnelis samprotauja apie skaitymo skatinimo priemones: skaitymo programas, metus, mokymus, festivalius. Ar visada jos veiksmingos, ar pasiseks neskaitančius žmones grąžinti prie knygų?

Projektai. Kęstutis Šapoka pristato Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomą projektą „Netikėtos kultūros atodangos“, kuriame susitelkiama į tarpukario kultūrą, susiejant tris iš pažiūros mažai susijusias, tačiau visoms kartu minimą laikotarpį gana išsamiai atskleidžiančias temines gijas: tarpukario visuomenės veikėjų, kultūros atstovų portretines fotografijas, tarpukario jaunimo organizacijų savilaidos laikraštėlius ir tarpukario pramonės reklamą.

Bibliotekų turtai. Nuo 2020 m. pradžios Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomas literatūrologo Alberto Zalatoriaus (1932–1999) dokumentų archyvas, su kuriuo netrukus galės susipažinti ir lietuvių literatūros mokslininkai, tyrinėtojai. Kokių dokumentų galima rasti šiame archyve, pasakoja Deimantė Žukauskienė.

Nauji leidiniai. Šarūnas Šimkevičius pristato Kęstučio Tamulevičiaus parengtą knygą „Lietuvos valstybės konstitucijos (su okupacijos periodu) 1918–1992 m.“, kurioje vienoje vietoje pateikiamos visos, pradedant nuo atkurtos nepriklausomos valstybės ir baigiant šių dienų, Lietuvos konstitucijos ir kai kurie su šiuo dokumentu susiję įstatymai.

Terminų aruodas. 2020-aisiais Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje terminologinių duomenų bazėje suformuota apie 12 tūkstančių įrašų, o metų pabaigoje leidybai parengtas „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas“. Jį pristato Violeta Černiauskaitė.

Sausio 13-oji. Spausdiname antrą „Tarp knygų“ redakcijos surinktų Lietuvos bibliotekininkų (Laimos Morkevičienės, Daivos Pileckienės, Rūtos Juzėnienės, Ritos Vaitilavičienės, Lolitos Brazos, Jūratės Volungevičienės, Nijolios Kasparavičienės, Ritos Vaišnorienės) atsiminimų apie Sausio 13-ąją dalį.

Geroji patirtis. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka ėmėsi sprendimų, kaip karantino laikotarpiu didinti savo paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą nuotoliniu būdu, tenkinti lankytojų poreikius ir maksimaliai palaikyti su jais ryšį. Biblioteka sukūrė įvairaus amžiaus lankytojams patogiai prieinamą edukacinių veiklų gidą. Jis suteikia galimybę aktualias bibliotekos paslaugas pristatyti virtualiojoje erdvėje, o bendruomenei – interaktyviai su jomis susipažinti.

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino mūsų skaitytojai gali patirti sunkumų norėdami pavartyti popierinį žurnalą, todėl suteikiame galimybę naujausią „Tarp knygų“ numerį skaityti ir virtualiojoje erdvėje.

Bendraukime ir socialiniame tinkle „Facebook“: Žurnalas „Tarp knygų“!

Primename, kad žurnalą galima užsisakyti visuose AB Lietuvos pašto skyriuose. Vieno numerio kaina – 2,25 Eur (plius pašto paslaugos: mieste – 0,23 ct; kaime – 0,20 ct).

Pirmame viršelyje

  • Panašus Vaivos Braškutės piešinys švęsti Vasario 16-ąją kvietė kartu su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybinių dirbtuvių PATS SAU komanda.

Ketvirtame viršelyje

  • 2021-ieji – skulptoriaus Juozo Zikaro metai. J. Zikaras. Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus medalis (1928). Eksponatas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje