Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. liepos 23 d.

Liepos 25-oji – Jūros ir žvejų diena

Paskutinį liepos savaitgalį Klaipėdoje tradiciškai minima Jūros diena – didžiausia pajūrio šventė Lietuvoje. Jos metu siekiama parodyti žmonėms jūros reikšmę visai valstybei. Tai senas tradicijas turinti šventė, kilusi iš žvejų susibūrimų, vakaronių, regatų.

Pirmoji Jūros šventė Klaipėdoje surengta 1934-aisiais rugpjūčio 11–12 dienomis. Šventėje dalyvavo 60 tūkstančių miestiečių ir svečių, tarp kurių buvo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, paskelbęs šventės pradžią. Kitąmet jaunimas surengė Akademinę jūros dieną, kurios idėja buvo jaunimo priesaika jūrai. Po trejų metų praradus Klaipėdą, Jūros savaitė švęsta Šventojoje. Jos rengėjai siekė „įskiepyti Lietuvos žmonėms ryžtą susigrąžinti pajūrį“.

Pokario metais pirmoji Jūros šventė surengta 1963-iaisiais, iškilmės truko keturias dienas. Po metų pirmą kartą miesto gatvėmis vyko šventinis karnavalas. Nuo 1965 m. ši diena pavadinta Jūros švente ir Žvejų diena. Tarptautinė žvejų diena švenčiama nuo 1985 metų.

Jei paskutinį šių metų liepos savaitgalį nepavyktų pasimatyti su jūra, siūlome prisijungti prie portalų epaveldas.lt, europeana.eu ir skaityti senas knygas, periodinius leidinius, peržvelgti iliustracijas bei kitokius dokumentus apie jūrą, žvejybą, žvejus.

Nerasime tautos ar prie jūros esančio krašto, kuriame nebūtų pasakojamos pasakos apie jūrą ir jos stebuklus. Baltijos jūra nuo seno jungė prie jos gyvenančias gentis ir tautas. Kokia svarbi jūra lietuviams, 1929 m. buvo rašoma Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti sąjungos atsišaukime Atsišaukimas. Lietuva jau turi savo jūrą – juk jūra suteikia galimybę išeiti į platų pasaulį, per ją galime išvežti ir įvežti prekes. „Pamylėkime jūrą, branginkime ją, remkime jūrų skautus, ruoškimės rimtai toms pareigoms, kurios surištos su jūros laivynu, ir rinkime tam tikslui pinigus. Centai taps kapitalu, o mūsų geri jaunuomenės norai taps galingu veiksmu, kuriuo pasieksime savo laivyno.“

Pirmosios Jūros dienos proga Jūros dienos Klaipėdos komiteto Propagandos skyrius parengė vadovą „I Jūros diena“. „Šiandieną mes galime atkeliauti prie jūros iš artimų ir tolimų Lietuvos kraštų“, – šventės proga išleistoje knygoje „Baltijos jūra“ rašė žinomas geografas prof. Kazys Pakštas. Autorius aptarė problemas, susijusias su lietuvių tautos įsigaliojimu Baltijoje bei tolimųjų vandenynų erdvėse.

1928 m. Lietuvos periodika pasipildė nauju leidiniu – mėnesiniu jūrų žurnalu „Inkaras“. Baigus savo trumpą gyvenimą „Inkarui“, tik po septynerių metų Lietuvos jūrininkų sąjunga ir Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti sąjunga pradėjo leisti, kaip jie patys apibūdino, iliustruotą laivininkystės, žvejybos, Klaipėdos uosto, buriavimo ir literatūros mėnesinį žurnalą „Jūra“. Nuo savo pirmtako jis skyrėsi gražesne išvaizda, didesne apimtimi, įvairesne tematika ir turiniu. Vėliau buvo leidžiamas pavadinimu „Mūsų jūra“. Žurnalo redakcija kėlė sau tikslą aiškinti tautai jūros, pajūrio ir dalyvavimo jūroje reikšmę, skiepyti tautai jūros idėjas, kad jūra padėtų Lietuvai taptų stipriai, turtingai ir kultūringai. Žurnalo autoriai – diplomuoti jūrininkai ir kiti specialistai. 1939 m. publikuotas Lietuvos jūrininkų sąjungos kreipimasis „Į „Mūsų jūros“ skaitytojus ir platintojus“.

Vartydami Lietuvos periodinę spaudą, randame nemažai straipsnių jūros, jūros šventės klausimais. 1934 m. liepos 20 ir 21 d. tautiškos minties dienraštis „Lietuvos aidas“ išspausdino tokio turinio skelbimą: „Liepos mėn. 22 d. Jūros Diena Šventosios uoste (14 km. nuo Palangos).“ Šventės dalyviams kilo sumanymas įsteigti Lietuvos pajūrio žvejų savišalpos ir mirties fondą, nes nelaimių ištiktos žvejų šeimos iki šiol neturėjo kur kreiptis.

Taip pat skaitykite: „Tautos vadas – Valstybės Prezidentas Antanas Smetona apie jūrą“ (Lietuvos aidas. 1934, rugpjūčio 11 (Nr. 182), p. 1).

Apie jūros svarbą rašė žurnalas „Mūsų kraštas“ – „Lietuva prisiekė amžiais neapleisti savo jūros: Jūros dienos iškilmės Klaipėdoj. Tautos vado kalba“ („Mūsų kraštas“, 1934, rugpjūčio 19 (Nr. 33), p. 1); „Jūros šventė Klaipėdoje“ (1937 m. liepos 30 (Nr. 31), p. 1).

Laikraštyje „Ūkininko patarėjas“, 1937 m. liepos 22 (Nr. 29), p. 1, galima skaityti Prezidento A. Smetonos mintis „Jūra yra kultūros pradžia“. Taip pat šiame laikraščio numeryje – straipsnis „Pamatyk jūrą: niekuomet jos neišsižadėsi. „Šiandien mes, lietuviai, vėl esame turtingi. Beveik kaip ir laimingoj senovėj. Turime visą šimtą kilometrų savojo auksinio Gintaro Kranto“.

Jūros šventė – kartu ir žvejų šventė. Apie jūrą, žvejus, jūrininkus skaitykite portale epaveldas.lt:

Nuotraukos iš portalo epaveldas.lt: