Statistika (bibliotekininkui)

Kokie rodikliai pagal „Counter“ yra pateikiami Lietuvoje prenumeruojamoms duomenų bazėms?

Pateikiame pavyzdinį prenumeruojamų duomenų bazių sąrašą su pažymėtais apskaitos rodikliais.

Skaityti daugiau...

Kaip pateikti bibliotekos ataskaitą?

Statistinės bibliotekų ataskaitos teikiamos automatizuotai per LIBIS bibliotekų statistikos modulį – statistika.libis.lt. Prisijungimo duomenis suteikia Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyrius.

Skaityti daugiau...

Ką daryti pamiršus prisijungimo prie LIBIS statistikos modulio duomenis?

Prisijungimo vardas ir slaptažodis suteikiamas organizacijai, tad duomenis reikia saugoti. Jeigu pamiršote, prisijungimo duomenis galite sužinoti Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyriuje.

Skaityti daugiau...

Ar reikia į bibliotekos gautų lėšų eilutę įtraukti dovanotus ar kaip paramą gautus ir įkainotus dokumentus, kitą turtą?

Nereikia. Ataskaitoje nurodomos tik piniginės lėšos.

Skaityti daugiau...

Ar gali bibliotekos išlaidos būti didesnės nei gautos lėšos, ir atvirkščiai?

Taip. Balansas tarp lėšų ir išlaidų nebūtinas, kadangi nacionalinei bibliotekų statistikai renkami ne visi rodikliai.

Skaityti daugiau...

Kaip suvestinėse ataskaitose turi būti nurodomas dokumentų pavadinimų skaičius?

Pateikiamas tik nepasikartojančių pavadinimų skaičius. Jis koreguojamas taip:

Skaityti daugiau...

Kaip skaičiuojamas aptarnaujamos bendruomenės rodiklis?

Standarte LST ISO 2789:2006 (tapatus ISO 2789:2006) teigiama: „Aptarnaujamieji asmenys – individų, kuriems aptarnauti ir kuriuos aprūpinti dokumentais skiriama biblioteka, skaičius. Viešųjų bibliotekų atveju tai paprastai suprantama kaip teisiniu požiūriu apibrėžtos zonos (savivaldybės) bendruomenė; aukštojo mokslo institucijos atveju paprastai apima visus akademinius darbuotojus, specialistus ir studentus.“

Skaityti daugiau...

Kaip teikti statistinę ataskaitą, jei biblioteka buvo likviduota ar sustabdyta jos veikla?

Jei biblioteka buvo likviduota ar jos veikla sustabdyta, apie tai reikia informuoti Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyrių ir pateikti bibliotekos likvidavimo ar veiklos sustabdymo faktą patvirtinančių dokumentų kopiją. Paskutinių metų, kai biblioteka vykdė veiklą, ataskaitą reikia teikti LIBIS bibliotekų statistikos modulyje statistika.libis.lt nurašant visą bibliotekos fondą, tačiau prieš tai būtina pranešti Bibliotekininkystės skyriui.

Skaityti daugiau...

Kokios yra dažniausiai daromos klaidos rengiant bibliotekos ataskaitą?

1) Nepatvirtinta ataskaita (dažniausiai tai nutinka vartotojams palikus tuščių langelių, tuomet sistema ataskaitos patvirtinti neleidžia; jei kokio nors rodiklio duomenų nėra, reikia nurodyti 0, palikti tuščių vietų negalima).

Skaityti daugiau...

Kokia programinė įranga reikalinga bibliotekos ataskaitai rengti?

Reikalinga tik interneto prieiga. LIBIS statistikos modulis pasiekiamas per šią nuorodą – statistika.libis.lt. Ataskaitos formuojamos „Excel“ formatu, jei kompiuteryje nepavyksta jos atidaryti, reikalingas „Open Office“ papildinys.

Skaityti daugiau...

Ar vartotojų mokymas naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt. yra tas pats, kas kompiuterinio raštingumo mokymas?

Ne, vartotojų mokymas apima mokymą naudotis visomis bibliotekos paslaugomis, kompiuterinio raštingumo mokymas yra tik jo dalis.

Skaityti daugiau...

Kas yra mobilusis paslaugų punktas? Ar bibliotekos transportas, kuriuo vežamos knygos į tolimesnes vietas, yra mobilusis paslaugų punktas?

Standarte LST ISO 2789:2006 (tapatus ISO 2789:2006) teigiama: „Mobilioji biblioteka (mobilusis paslaugų punktas) – biblioteka, kartais viešosios bibliotekos padalinys, veikianti specialiai įrengtose transporto priemonėse ir tiesiogiai aprūpinanti dokumentais bei aptarnaujanti vartotojus, sudarydama alternatyvą galimybei naudotis stacionariąja biblioteka.“

Skaityti daugiau...

Kaip nurodyti bibliotekos padarytų kopijų vartotojams skaičių, jei bibliotekoje tik savitarnos aparatai?

Apskaitomos tik bibliotekos darbuotojų padarytos kopijos. Kopijos, kurias vartotojai pasidarė patys, – neapskaitomos.

Skaityti daugiau...

Kur reikėtų nurodyti iš vartotojų gautų delspinigių, pinigų už pamestas knygas sumą?

Prie gautų lėšų delspinigių ir lėšų už pamestas knygas suma nenurodoma. Tai yra žalos atlyginimas.

Skaityti daugiau...

Rugsėjis
P A T K Pn Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Parodos

2020 m. rugsėjo 17 d. – spalio 23 d.
Iliustracijų paroda „Pažiūrėk, ar skamba“
2020 m. liepos 28 d. – spalio 4 d.
Inos Budrytės paroda „Sapnai kiekvienai dienai“
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 22 d.
Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kūrybos paroda
2020 m. rugpjūčio 24 d. – spalio 3 d.
Paroda „Pašventęs visas savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d.
Paroda-susitikimas „66 metai ne kartu...“
2020 m. rugsėjo 7 d. – spalio 4 d.
Vieno eksponato parodoje pirmasis istorinis romanas apie Lietuvą

YouTubeFacebookLinkedInInstagram