Vartotojų aptarnavimas (bibliotekininkui)

Ar bibliotekų lankytojams reikalingas vartotojo pažymėjimas, norint bibliotekoje pasinaudoti viešosios interneto prieigos paslaugomis?

Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių (toliau – Taisyklės) (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. ĮV-680 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-442 „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo) IV skyriaus 30 papunktyje teigiama, kad viešosios interneto prieigos paslaugos viešosiose bibliotekose vartotojams teikiamos be vartotojo pažymėjimo ir nemokamai. Biblioteka gali nustatyti registruotųjų viešosios interneto prieigos vartotojų registravimo bibliotekos interneto sistemoje reikalavimus ir sąlygas. Pastarosios nuostatos neturi riboti šių paslaugų prieinamumo ir turi atitikti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

Dalia Jaskonienė
Bibliotekininkystės skyrius
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
Tel. (8 5) 239 8671

Skaityti daugiau...

Ar būtina tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju, norint pasinaudoti nuotolinėmis bibliotekos paslaugomis?

Nuotolinės bibliotekos paslaugos, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas), teikiamos tik registruotiesiems vartotojams arba per „Elektroninės valdžios vartų“ portalą (Taisyklių 31 papunktis).

Skaityti daugiau...

Ar privaloma bibliotekos taisyklėse nurodyti, kad fiziniai asmenys iki 16 metų registruojami tik atėję į biblioteką su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešę užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką?

Tokį punktą rekomenduojama įtraukti į Taisykles, nes tai padės apsaugoti bibliotekos fondą. Gali būti pritaikyta tokia išlyga: atėjusiam į biblioteką asmeniui iki 16 metų galima duoti paraiškos formą parsinešti į namus, vėliau tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką jis turi grąžinti bibliotekai.

Skaityti daugiau...

Ar delspinigiai už laiku negrąžintus dokumentus nustojami skaičiuoti, kai pasiekiama dokumentų įsigijimo ar rinkos kaina, nors jie ir toliau lieka negrąžinti bibliotekai?

Delspinigiai nebeskaičiuojami pasiekus panaudai išduotų ir laiku negrąžintų dokumentų įsigijimo kainą ar rinkos kainą jų išdavimo metu. Delspinigių suma negali viršyti vienos bazinės socialinės išmokos dydžio. Delspinigiai turėtų būti imami už kiekvieną laiku negrąžintą dokumentą per kalendorinę dieną ir pradėti skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui. Delspinigių dydis turi būti nustatytas Taisyklėse, bet jis negali būti didesnis kaip 3 euro centai už vieną dokumentą per kalendorinę dieną(Taisyklių 25.4.1. papunktis).

Skaityti daugiau...

Kaip apskaičiuoti dokumento rinkos kainą, jeigu jis išduotas, pavyzdžiui, 2018 m., o bibliotekos įsigytas prieš dešimtmetį ar anksčiau?

Norint nustatyti dokumento rinkos kainą, reikia sudaryti kompetentingų specialistų komisiją, kuri svarstytų negrąžintų knygų rinkos vertės klausimą, kai pagrįstai galima manyti, jog išdavimo laiku knygos vertė yra didesnė už įsigijimo kainą.

Skaityti daugiau...

Kada, apskaičiuojant delspinigius, reikia vadovautis dokumento įsigijimo kaina, o kada – rinkos kaina jo išdavimo metu?

Bibliotekos sudaryta komisija turėtų nuspręsti, kada, apskaičiuojant delspinigius, reikėtų vadovautis dokumento įsigijimo kaina, o kada – rinkos kaina jo išdavimo metu. Naudojimosi biblioteka taisyklėse reikėtų nurodyti, kokiais atvejais delspinigiai skaičiuojami rinkos kaina.

Skaityti daugiau...

Jei prarastų dokumentų pakeisti neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka. Koks teisės aktas tai reglamentuoja ir kokiu būdu bibliotekos gali tą žalą išieškoti?

Pavyzdinėse naudojimosi biblioteka taisyklėse (37.2 papunktis) teigiama, kad „jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas atlygina pagal bibliotekos vadovo įsakymu patvirtintą žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus, įrangą tvarką“. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus apskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Skaityti daugiau...

Sausis
P A T K Pn Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr