Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginiai ir parodos

Iliustracija

Dr. Justo Stončiaus paskaita „Įtariamųjų nacių kolaborantų paieška Jungtinėse Amerikos Valstijose: lietuvių išeivijos atvejis“

2023 m. vasario 15 d. 17.30 val. – 19.00 val.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centras organizuoja renginių ciklą „Jaunoji judaika“, kuriame jauni Lietuvos mokslininkai pristato savo tyrimus, skirtus Lietuvos žydų bendruomenės istorijai, integracijai ir likimui. Šį kartą kviečiame į dr. Justo Stončiaus paskaitą „Įtariamųjų nacių kolaborantų paieška Jungtinėse Amerikos Valstijose: lietuvių išeivijos atvejis“. Paskaita vyks vasario 15 d., trečiadienį, 17.30 val. Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje (II a.).

Dr. Justas Stončius yra Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, tyrinėjantis žydų istoriją XX a. Lietuvoje, antisemitizmą Sovietų Sąjungoje.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Europoje ir artinantis Raudonajai armijai iš Lietuvos pasitraukė nemenka dalis vietinių gyventojų. Neretai jie traukėsi ne geresnio gyvenimo ieškoti, o baimindamiesi represijų. Kai kurie bėgo ir nuo baudžiamosios atsakomybės už kolaboravimą su nacistiniu režimu ar dalyvavimą karo nusikaltimuose. Ilgainiui daugiausia išeivių iš Lietuvos apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1979 m. JAV Teisingumo departamente įsteigtas Specialiųjų tyrimų skyrius (The Office of Special Investigations – OSI). Tai buvo specialus padalinys, atsakingas už nacių karo nusikaltimų tyrimą ir teisinius veiksmus prieš įtariamuosius, kurie gyveno JAV. Įsteigus OSI ir suintensyvinus karo nusikaltėlių paieškas, dalis išeivių iš Vidurio ir Rytų Europos pajuto grėsmę būti neteisingai apkaltinti.

Lietuvių išeivijai nerimą kėlė tai, kad prie kaltinimų sufabrikavimo ir nutekinimo prisidėjo ir sovietinio režimo struktūros (KGB). Dėl šios priežasties išeivijos organizacijos linko ne ištirti pateiktus kaltinimus, o kritikuoti OSI dėl kompetencijos stokos. JAV žydų organizacijos neliko nuošalyje ir ypač susirūpindavo, kai išeivių bendruomenių gynybinėse reakcijose atsirasdavo latentinio antisemitizmo požymių.

Paskaitoje „Įtariamųjų nacių kolaborantų paieška Jungtinėse Amerikos Valstijose: lietuvių išeivijos atvejis“ bus analizuojami du įtariamųjų karo nusikaltėlių JAV persekiojimo aspektai: pradėtos bylos prieš įtartus lietuvius bei lietuvių ir žydų santykiai JAV Šaltojo karo metais.

Justo Stončiaus mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Trumpai apie renginį

Data
vasario 15 d.
Laikas
17.30 val.
Vieta
Valstybingumo erdvė, II a.
Trukmė
1,5 val.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“