Telefonas Klaustukas

Renginių kalendorius

Literatūrinis vakaras „Laikas gyvena knygose“
2020 m. sausio 27 d. 18.00 val.

Maloniai kviečiame į literatūrinį, istorinį vakarą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, skirtą XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-mečiui.

XXVII knygos mėgėjų draugija – bibliofilinė visuomeninė organizacija. Jos veiklos istorija prasidėjo ikikarinėje Lietuvoje. 1930 m. ją įkūrė Kauno intelektualai: dailėtyrininkas, muziejininkas ir bibliofilas prof. Paulius Galaunė, karo istorikas, publicistas, knygotyrininkas pulk. Vytautas Steponaitis, kultūrologė Marija Mašiotaitė-Urbšienė. Draugijos branduolį sudarė žymiausi to meto mokslo ir kultūros veikėjai Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, rašytojai Juozas Tumas-Vaižgantas ir Aleksandras Puida, politikai ir visuomenės veikėjai Mykolas Šleževičius, Petras Klimas, Magdalena Avietėnaitė ir kt. Draugija rūpinosi lietuviškos knygos kultūra, estetine išvaizda, skaityba, išjudino visuomenę, leidėjus, dailininkus rengiant ir leidžiant aukšto meninio lygio knygas.

Iki 1940-ųjų draugija išleido puikiai iliustruotų knygų, parengė Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių. Pasaka „Gulbė karaliaus pati“ 1937 m. pasaulinėje moderniojo meno ir technikos parodoje Paryžiuje buvo apdovanota Didžiuoju prizu, o Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ – aukso medaliu. Abu leidiniai buvo puikiai iliustruoti: pirmosios dailininkas – Viktoras Petravičius, antrosios – Mečislovas Bulaka. Draugijos narių parašyti straipsniai ar studijos buvo išspausdintos dviejuose metraščiuose: „XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštis“, t. 1, Kaunas, 1933; t. 2, Kaunas, 1937.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo įvairiuose bibliofilų susibūrimuose, privačiuose pokalbiuose vis dažniau imta kalbėti apie XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimą. Ji atkurta 1993 m. birželio 27 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Iniciatorius – Kauno kultūros namų bibliotekos direktorė Dalia Poškienė, Kauno bibliofilas ir bukinistas Vidmantas Staniulis, pedagogas Romas Adomavičius, Kauno kardiologijos instituto profesorius Alfredas Smailys (1928–1995), Kauno savanoriškosios krašto apsaugos rinktinės kuopos pulkininkas Artūras Šablauskas, vilnietis Lietuvos teisės istorikas Vytautas Raudeliūnas.

Be tradicinių veiklą tęsiančios draugijos renginių – parodų organizavimo, naujų knygų pristatymo – leidžiami „XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščiai“.

Nacionalinėje bibliotekoje vyksiančio renginio „Laikas gyvena knygose“ programoje – draugijos leidinių pristatymas, rašytojo, žurnalisto ir redaktoriaus Laimono Inio literatūros valanda ir kt. Dalyvaus skaitovė Vilma Urniežiūtė, dailininkas, knygų iliustruotojas Vladimiras Beresniovas. Renginio vedėjai Vytautas Gocentas ir Dalia Poškienė.

Trumpai apie renginį

Data sausio 27 d.
Laikas 18 val.
Vieta Renginių erdvė, III a.
Trukmė 1,5 val.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Organizatorė XXVII Knygos mėgėjų draugija
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“

Naujienos iliustracija