Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginių kalendorius

Knygos apie mokslininką Pranciškų Šivickį pristatymas
2020 m. vasario 25 d. 18.00 val.

Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į knygos „Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968“ sutiktuves. Šis leidinys – tai populiariai ir patraukliai, gražia literatūrine kalba parašyta knyga apie vieną žymiausių XX a. Lietuvos zoologų, kuris pripažintas ir  pasaulyje. Pats P. B. Šivickis, ko gero, būtų nustebęs, kad jo gyvenimas gali būti prilygintas Jacko Londono gyvenimui ar jo herojams. Vis dėlto taip įdomiai nutiko, kad net keli, vienas kito nepažįstantys, skaitytojai apie šią knygą pasakė: „Skaitau kaip Jacko Londono romaną.“ Iš tikro P. B. Šivickio gyvenimas vertas prikaustančio dėmesį filmo ir dramatiško istorinio romano, atspindinčio daugybę svarbiausių XX a. įvykių.

Jis, paprastų ūkininkų sūnus, būdamas stebėtinai nuovokus titaniškomis pastangomis siekė mokslo ir pasiekė labai daug. Gyvenimas bloškė jį ir į tolimąją Ameriką, kur pradžioje dirbo juodžiausius darbus, o vėliau studijavo daugelyje universitetų, ir į egzotiškuosius Filipinus. 1928 m. grįžo į Lietuvą jau kaip pasaulyje pripažintas mokslininkas. Deja, tėvynėje ramybės nepatyrė, nes negalėjo taikstytis su mokslinio ir pedagoginio darbo trūkumais, todėl dažnai buvo skriaudžiamas ir puolamas, 1935 m. netgi patrauktas į Vytauto Didžiojo universiteto drausmės teismą. Teko patirti ir sovietmečio „malones“; net du kartus buvo išmestas iš darbo universitete – 1940 ir 1948 m. Jis atsisakė pasmerkti genetikos mokslą diegiant lysenkizmą Lietuvoje, todėl atleistas kaip netinkantis auklėti studentų. Nuo 1948 m. iki gyvenimo pabaigos jo mokslinė veikla susijusi su Lietuvos mokslų akademija. Knygoje analizuojamos priežastys, kodėl toks žymus, pasaulyje pripažintas, mokslininkas yra mažai žinomas Lietuvos visuomenei.

Jis buvo įvairiapusė asmenybė. Rinko tautosaką, domėjosi mitologija, istorija ir daugybe kitų dalykų, susirašinėjo su J. Basanavičiumi. Turėjo literatūrinių gabumų, apie tai liudija jo rašyti prisiminimai, mokslo populiarinamieji straipsniai. Filmavo, fotografavo, įamžino daug savo meto žymių žmonių. Renginyje bus rodomos ištraukos iš jo filmuotų dokumentinių filmų.

Vakarą ves knygos specialusis redaktorius, Lietuvos mokslo ir P. B. Šivickio premijų laureatas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, prof. habil. dr. Vincas Būda. Dalyvaus knygos autorė, aktorė Alvyda Čepaitytė, P. B. Šivickio vaikai. Muzikuos Diana Šivickienė (smuikas) ir Daiva Gudelevičiūtė (altas).

Trumpai apie renginį

Data vasario 25 d.
Laikas 18 val.
Vieta Renginių erdvė, III a.
Trukmė  1,5 val.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Partneris Gamtos tyrimų centras
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“