Telefonas Klaustukas Sitemap

Mediateka

Pokalbis apie knygą „Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)“

Antrojo pasaulinio karo pabaiga ne visoms šalims ir tautoms atnešė laisvę ir galimybę savarankiškai plėtoti savo valstybių ir visuomenių gyvenimą. Lietuva ilgiems metams pateko į sovietų gniaužtus, buvo izoliuota nuo laisvojo pasaulio, o šalyje likę žmonės prarado galimybę laisva keliauti. Priespauda ir judėjimo laisvės suvaržymai ne vieną lietuvį paskatino ryžtis pabėgimui iš sovietų Lietuvos.

Neseniai pasirodė dr. Dariaus Juodžio parengta ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleista knyga „Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)“. Tai pirmas išsamesnis leidinys, kuriame nagrinėjama iki šiol tik probėgšmais kituose istoriniuose leidiniuose paliesta tema: Lietuvos gyventojų bėgimai iš SSRS.

Dr. D. Juodžio knygoje gausu įvairiausių pabėgėlių istorijų, asmenų ir sienos kirtimo vietų nuotraukų, skelbiami ir KGB dokumentai iš Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA), asmeninių ir visuomeninių archyvų. Ši knyga praturtins besidomintį skaitytoją žiniomis apie Lietuvą gaubusią SSRS „geležinės uždangos“ laikotarpį, pabėgėlių drąsą ir sumanumą, atskleidžia ir to meto saugumo darbuotojų bei specialiųjų agentų veiklą.

Su knygos autoriumi kalbėjomės apie knygos atsiradimo istoriją, joje naudojamus šaltinius ir knygos herojus. Nuo partizaninio karo dalyvių iki paprastų sovietų Lietuvos gyventojų, jų pabėgimų aplinkybes ir nuotykių filmo vertas jų gyvenimo istorijas.

Linkime malonios peržiūros, o taip pat rekomenduojame perskaityti aptariamą knygą, kurioje gausu nuotraukų, įdomių archyvinių šaltinių ir papasakota ne tik gerai pažįstama Simo Kudirkos pabėgimo istorija, tačiau paliečiamas ir sienos kirtimas partizaninių kovų istorijos kontekste.

Dr. Darių Juodį kalbina Nacionalinės bibliotekos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Ina Ėmužienė.

Taip pat žiūrėkite