Telefonas Klaustukas Sitemap

Mediateka

Dr. Mindaugo Tamošaičio politinės Mykolo Sleževičiaus biografijos pristatymas

Istorikas Mindaugas Tamošaitis knygoje „Atsisakęs būti Lietuvos diktatoriumi. Mykolo Sleževičiaus politinė biografija“ primena Lietuvai itin svarbią asmenybę ir akcentuoja iškilaus politiko indėlį į mūsų šalies demokratiją.

Mykolas Sleževičius – garsus dvidešimtojo amžiaus pradžios politikas, suvaidinęs svarbų vaidmenį Lietuvos demokratijos istorijoje. Teisininkas, redaktorius, aktyvus visuomenininkas buvo vienas iš pradininkų, kurie Rusijoje išdrįso kelti mintį apie Lietuvos atsiskyrimą. Už tai jis pašalintas iš socialistų liaudininkų partijos. Mykolas Sleževičius buvo Vyriausiosios lietuvių tarybos Rusijoje pirmininkas. Grįžęs į Lietuvą vadovavo Laikinosios vyriausybės ministrų kabinetui.

1918-tų metų pabaigoje sovietams artėjant prie mūsų šalies, Mykolui Sleževičiui buvo siūloma įvesti diktatoriaus valdžią, tačiau politikas visą savo gyvenimą pasisakęs už demokratines vertybes, tokios minties atsisakė. Visgi jis sutiko vadovauti koalicinei Lietuvos vyriausybei. Toks politiko sprendimas reiškė, kad bus užtikrinti Nepriklausomybės akte numatyti demokratiniai nuostatai. Vykstant kovai dėl šalies nepriklausomybės jis ragino savanorius stoti į Lietuvos kariuomenę.

Mykolas Sleževičius prie Lietuvos vyriausybės vadovo vairo stojo ne kartą – visada itin sudėtingomis politinėmis sąlygomis. Visą gyvenimą politikas skatino laisvės siekį, būdamas valdžioje puoselėjo demokratines vertybes, kritikavo autoritarinį režimą, vėliau buvo dėl to persekiojamas.

Knygoje „Atsisakęs būti Lietuvos diktatoriumi. Mykolo Sleževičiaus politinė biografija“ istorikas Mindaugas Tamošaitis nagrinėja politiko darbą įvairiais tarpsniais. Biografija apima politinio kelio pradžią, veiklą Pirmojo pasaulinio karo metais, Lietuvos ministro pirmininko pareigas, darbą Steigiamajame Seime, vėlesnę kovą prieš autoritarinį valdymą. Mykolas Sleževičius dirbo kartu su prezidentu Kaziu Griniumi, daug metų buvo valstiečių liaudininkų lyderiu ir svarbiu Lietuvos politiku.
Įvairios istorinės knygos daug kalba apie Antano Smetonos Lietuvą, tačiau autorius tam tikras spragas bando užpildyti pateikdamas knygą apie iškilų politiką Mykolą Sleževičių, kuris buvo neatsiejamas nuo dvidešimtojo amžiaus pirmosios pusės politinių įvykių ir paliko itin ryškų pėdsaką. Pasakojimas pateikiamas chronologine tvarka, o Mindaugas Tamošaitis daugiausiai dėmesio skiria mažiau ištirtiems ar nevienareikšmiškai vertintiems politiko veiksmams.

Mindaugas Tamošaitis – istorikas, pedagogas, rašytojas, dėstytojas. Jis sudarė keliolika mokyklinių istorijos vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos, taip pat išleido kelias istorines knygas.
Knygą išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

M. Tamošaitį kalbino Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centro vadovas Matas Baltrukevičius.

Taip pat žiūrėkite