Telefonas Klaustukas Sitemap

Mediateka

Nacionalinės bibliotekos ekspertai rekomenduoja. Knygos „Ką jie mums padarė“ pristatymas

„Ką jie mums padarė“ – tai knyga, kurios laukė lietuviai, patys kentėję miškuose, kalėjimuose, tremtyje ar emigracijoje, ir tie, kurie užaugo girdėdami skausmingus tėvų ir senelių pasakojimus. Tai knyga, kurioje atiduodama pagarba žuvusiems ir įvardijamos, pripažįstamos išgyvenusiųjų kančios. Kartu tai – moksliškai nepriekaištingas veikalas, kuriame aptariamas ir tarptautinis kontekstas, ir ilgalaikiai padariniai, ir naujausi tyrimai.

Prof. Danutė Gailienė labiausiai žinoma dėl darbų savižudybių ir psichologinio skausmo tyrimų srityje, bet pastaraisiais metais ji susidomėjo didesnio masto problemomis – ne tik atskirų žmonių, bet visos tautos patirta trauma, kylančia iš nelengvos ir sudėtingos praėjusio amžiaus Lietuvos istorijos. Vienas kitą keitę okupaciniai režimai žalojo ne tik atskirų žmonių, bet ir jų šeimų, vaikų likimus.

Kaip traumas vertina šiuolaikiniai sveikatos mokslai, ar žmones dar ir šiandien veikia traumuojanti praeitis, kur jų stiprybės šaltiniai, kas padeda nepalūžti, kaip traumos veikia visuomenės atmintį ir net dabartinį gyvenimą, kodėl mums svarbu apie tai kalbėtis? Šie klausimai ir keliami knygoje „Ką jie mums padarė“.

Su leidiniu susipažinti kviečia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų ir Valstybingumo centrai. Prof. Danutę Gailienę kalbina Lietuvos nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Ina Ėmužienė.

Knygą išleido leidykla „Tyto alba“.

Taip pat žiūrėkite